6 مرداد 1400

آزمون ارزیابی کالج هانوفر

قبولی آزمون ارزیابی کالج هانوفر (assessment test) مختص کسانی است که مدرک آنها معادل Abitur  آلمان نیست تا در دانشگاه‌های این کشور تحصیل کند.

مکان و زمان آزمون ارزیابی

به عنوان یک قاعده کلی، متقاضیان تحصیل در کالج های آلمان به مدت دو ترم در کالج تحصیل می کنند و با آزمون ارزیابی آن را به پایان می رسانند. آزمون ارزیابی دو بار در سال تحصیلی – در بهار و پاییز انجام می شود. زمان دقیق آزمون توسط دانشگاه های پذیرنده در نیدرزاکسن اعلام یا در برنامه کالج یافت می شود.

 

دروس آزمون

این امتحان در چهار یا پنج درس انجام می شود که بستگی به دوره مورد نظر شما دارد.

در آزمون کتبی، موارد از دروس زیر امتحان گرفته می شود:

M course: آلمانی، ریاضیات یا فیزیک (مطابق با انتخاب داوطلب)، شیمی یا زیست شناسی (براساس انتخاب داوطلب)

T course: فیزیک یا شیمی (طبق انتخاب داوطلب)، ریاضیات، آلمانی

W course: آلمانی، ریاضیات، اقتصاد

G course: آلمانی، تاریخ، ادبیات آلمانی یا مطالعات اجتماعی (با توجه به انتخاب داوطلب)

مدت زمان آزمون

مدت زمان آزمون ارزیابی کالج هانوفر در زبان آلمانی 4 ساعت و در سایر دروس 3 ساعت است.

 

امتحان شفاهی

امتحان شفاهی به موضوعات آزمون کتبی و همچنین دروسی که در آزمون کتبی انتخاب نشده اند، اختصاص می یابد. امتحان شفاهی 25 دقیقه طول می کشد و زمان آماده سازی نیز 20 دقیقه است.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*