ارائه خدمات مرتبط با حواله ارزی

حواله ارزی در صورتی که تجربه ای در این زمینه نداشته باشید، می تواهند چالش برانگیز باشد. پرداخت شهریه های دانش آموزی و دانشجویی می تواند برای متقاضیان دغدغه باشد. اگر اینگونه است باید بگوییم حواله ارزی بخش دیگری از خدمات موسسه آرمان پارسیان زمرد است.

حواله ارزی برای متقاضیان

با توجه به محدودیت هایی که برای انتقال پول وجود دارد، ممکن است دانشجویان و حتی والدین دانش آموزان نتوانند مبلغ مورد نظر مدرسه یا دانشگاه را در یک کشور خارجی انتقال دهند. ما در موسسه آرمان پارسیان زمرد برای این مسئله نیز راهکاری داریم. تمام خدمات مرتبط با انتقال شهریه به مدارس و دانشگاه های کشورهای مختلف برای متقاضیان محترم توسط موسسه انجام می شود، به این ترتیب متقاضیان دیگر نگران انتقال وجه و پرداخت به موقع شهریه مدرسه یا دانشگاه خود به خارج از کشور نخواهند بود.

حواله ارزی
  • ارائه خدمات مرتبط با حواله ارز
  • ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی
  • پرداخت شهریه دانشجویی و دانش آموزی از طریق حواله ارزی

ما در موسسه آرمان پارسیان زمرد سعی کرده ایم تا تمام خدمات مالی مرتبط با اعزام دانش آموزان و دانشجویان را به متقاضیان ارائه دهیم تا دغدغه آنها را به حداکثر برسانیم.