پذیرش تحصیلی

افراد زیر ۱۸ سال برای تحصیل در کشور سوئیس باید در مدارس این کشور ثبت نام نمایند.

تحصیل در مقطع کارشناسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان میسر است.

در سوئد دانش آموزان میتوانند هر مدرسه ای را که دوست دارند برای تحصیل انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*