مدارس آلمان

نمایش 1 - 3 از 3
شهر :
هامبورگ
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
5سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
210نفر
شهر :
کلن
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
6سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
520نفر
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
6سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
730نفر