مدارس آلمان

نمایش 1 - 5 از 5
شهر :
براونشویگ
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
1سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
530نفر
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
9سال تا 19سال
تعداد دانش آموزان :
280نفر
شهر :
هامبورگ
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
5سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
210نفر
شهر :
کلن
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
6سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
520نفر
نوع مدرسه :
پسرانه و دخترانه
محدوده سنی
6سال تا 18سال
تعداد دانش آموزان :
730نفر

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*